Boss Đại Hoàng Kim - Giang Sơn Đại Náo

Sau một thời gian dài quy ẩn, các đại cao thủ bỗng đột nhiên xuất hiện và quyết đại náo giang hồ một phen. Với vốn võ công vô cùng bí hiểm cộng thêm sự hỗ trợ từ các đại bảo vật võ lâm, bất cứ kẻ nào cả gan mạo phạm cũng sẽ đều ngay lập tức hồn siêu phách lạc.

Thời gian cập nhật dự kiến

 • Sau bảo trì định kỳ vào ngày 21/05/2020
 • Thời gian xuất hiện Boss: 19h30 mỗi ngày
 • Không xuất hiện sau khi bảo trì định kỳ máy chủ.
 • Thời gian tồn tại Boss:
  • Biến mất khi bị tiêu diệt
  • Lập tức biến mất nếu không bị tiêu diệt trong vòng 60 phút (kể từ lúc xuất hiện).
Tên Boss Vị trí
Công Thành Chiến
Lam Y Y
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Sa Mạc Địa Biểu
 • Thanh Khê Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Yên Hiểu Trái
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Mạc Cao Quật
 • Phi Thiên Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Gia Luật Tị Ly
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Trường Bạch Sơn Nam
 • Phù Dung Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Tuyền Cơ Tử
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Trường Bạch Sơn Bắc
 • Lưỡng Thủy Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Huyền Giác Đại Sư
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Khỏa Lang Động
 • Sa Mạc 2
 • 7 Thành Thị


Sau khi đánh gục Boss Đại Hoàng Kim môn phái, cá nhân/tổ đội sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm tương ứng.Phần thưởng chung khi hạ Boss

  • Lưu ý: Điểm kinh nghiệm không cộng dồn.

Nội dung

Phần thưởng

Cá nhân/tổ đội trực tiếp hạ Boss

8.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật/Boss

Nhân vật xung quanh

4.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật/Boss

 

Vật phẩm từ BOSS

Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Tẩy Tủy Kinh Võ lâm mật tịch
Tử Thủy Tinh Lục Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Bàn nhược tâm kinh Thiết la hán
Đại lực hoàn Phi tốc hoàn
Thiên Sơn Bảo Lộ Phúc Duyên Lộ
Bách quả lộ Bí Kíp Môn Phái 90
(ngẫu nhiên loại, tương ứng với Boss)
Tiên Thảo Lộ

Tiên Thảo Lộ - đặc biệt