Phục hồi Trang Bị TỔN HẠI

Phục hồi Trang Bị

Cách phục hồi trang bị hỏng tại NPC Thợ rèn 7 thành thị

Buớc 1

Bạn mang trang bị đã hỏng tới NPC Thợ rèn. Đối thoại và chọn dòng "Xử lý"

Phục hồi Trang Bị TỔN HẠI

Buớc 2

Chọn dòng “Ta muốn sử dụng Tiền đồng để khôi phục lại”.

Phục hồi Trang Bị TỔN HẠI

Buớc 3

Đặt trang bị cần sửa vào và Chọn "Xác định". Trang bị của bạn sẽ được phục hồi về trạng thái ban đầu của nó.Phục hồi Trang Bị TỔN HẠI

Nếu bạn không mang theo đủ Tiền Đồng trong người, ông ta sẽ báo:

thaotaccoban4

Chức năng vứt bỏ trang bị hỏng tại NPC Thợ rèn

Hiện tại, bạn có trong tay một trang bị đã hỏng và bạn muốn bỏ đi, quyết định không phục hồi nó trở lại như bình thường thì cũng hãy đến NPC Thợ rèn tại 7 thành thị.

Buớc 1

Mang trang bị đã hỏng tới Thợ rèn. Đối thoại và chọn dòng "Xử lý ".

Phục hồi Trang Bị TỔN HẠI ( ĐANG UPDATE )

Buớc 2

Chọn dòng "Ta không cần đâu! hãy giữ lại đi!".

thaotaccoban6

 

 

Buớc 3

Đặt trang bị đã hỏng vào. Nhấn Xác định.

Phục hồi Trang Bị TỔN HẠI ( ĐANG UPDATE )

thaotaccoban6

Bạn sẽ nhận đuợc thông báo:

thaotaccoban9

 

 

 

Lưu ý:

Nếu bạn đặt nhiều trang bị đã hỏng vào thì sẽ nhận thông báo sau:

thaotaccoban10

thaotaccoban11

Phục hồi trang bị là một chức năng vô cùng hữu ích nhằm giúp quý đồng đạo trải nghiệm game tốt nhất. Với chức năng này, quý đồng đạo sẽ không còn những tiếc nuối khi vô tình làm mất đi những bảo vật thân thuộc quý giá mà các bạn phí tổn không ít công sức mới có thể sở hữu được.