Quyết Chiến Phong Lăng Độ

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK Công Thành được tương truyền là vùng đất dễ đi khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn đến nay đều không thể tự thân vượt qua bờ Bắc Phong Lăng Độ - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

Chính vì vây Bổn Trang đã nhờ được sự giúp đỡ của các vị Thuyền Phu cao nhân từ phương xa, mang đến những chuyến thuyền từ bờ Na hòng giúp đỡ các nhân sĩ tiện khai phá vùng Bắc Phong Lăng Độ!

Điều kiện & thời gian

 • Thời gian diễn ra: Liên tục từ 0h00 - 24h00 mỗi ngày từ sau bảo trì ngày 02/07/2016.
 • Chuyến Thuyền Phổ Thông: Cách mỗi giờ có 1 chuyến.
 • Chuyến Thuyền Đặc Biệt: 12h00, 22h00.
 • Điều kiện tham gia: Đã gia nhập môn phái & đạt cấp 50 trở lên.
 • Điều kiện báo danh:
  • Phổ Thông: 01 Lệnh bài Phong Lăng Độ.
  • Đặc Biệt: 01 Lệnh Bài Thủy Tặc.
 • Lưu ý:
  • Giới hạn lên thuyền: 05 lần/ngày (bao gồm lên thuyền bằng Lệnh Bài Phong Lăng Độ và Lệnh Bài Thủy Tặc)
  • Chuyến Đặc Biệt: Nếu báo danh tại bến tàu Ất (bến 2) Bính (bến 3) khi lên thuyền sẽ không thể PK lẫn nhau, bến thuyền 1 có thể PK tự do.
  • Chuyến Phổ Thông: Tự do PK bằng các hình thức khi báo danh lên thuyền.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính
 • Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ
  • Thuyền Phu Giáp - bến 1 (144/189)
  • Thuyền Phu Ất - bến 2 (160/181)
  • Thuyền Phu Bính - bến 3 (180/175)
 • Chức năng: Báo danh & nộp Truy Công Lệnh nhận thưởng.
VLTK - Công Thành Chiến
Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Nguồn gốc: 
  • Kỳ trân các giá 2 Xu/vật phẩm.
 • Công dụng: Báo danh tham gia chuyến Phổ Thông.
VLTK - Công Thành Chiến
Lệnh Bài Thủy Tặc
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 03 Xu/vật phẩm.
 • Công dụng: Báo danh tham gia chuyến Đặc Biệt.
VLTK - Công Thành Chiến
Truy Công Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hạ Thủy Tặc Đầu Lĩnh và quái vật trên thuyền.
 • Công dụng: Nộp cho NPC Thuyền Phu bờ Băc/Nam nhận thưởng.
 • Giới hạn: 01 vật phẩm/ngày (0h00 làm mới)
 • Hạn sử dụng: 0h00 cùng ngày.

Hướng dẫn tham gia

   • Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.
   • Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lần nhau.
   • Trong 30 phút đi thuyền:
    • Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.
    • Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến - Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh:Hạ gục nhận Truy Công Lệnh & ngẫu nhiên nhận các phần thưởng.
    • Phút thứ 30 từ lúc rời bến - Xuất hiện 02 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh (chỉ xuất hiện tại chuyến Đặc Biệt): Hạ gục ngẫu nhiên nhận các phần thưởng vô cùng giá trị.

VLTK - Công Thành Chiến

03 loại NPC (tùy chuyến) cần hạ gục khi thuyền rời bến

  • Kết thúc thời gian đi thuyền: Nhanh chóng nộp Truy Công Lệnh tại Thuyền Phu bờ Bắc.
  • Cách di chuyển về lại bờ Nam:
   • Đối thoại Thuyền Phu bờ Bắc (cần lộ phí).
   • Di chuyển qua Mạn Bắc Thảo Nguyên khám phá & di chuyển về bằng đường Lâm Du Quan tại bản đồ này.

Lưu ý quan trọng:

 • Tất cả người chơi sau khi lên thuyền đều được đưa về chung 1 màu để không thể đồ sát lẫn nhau
 • Người chơi có thể tiến hành "cừu sát" nhau để PK trên thuyền.
 • Khi bang hội đổi màu thì màu của nhân vật trên thuyền cũng đổi theo màu tương tự, từ đó có thể tiến hành PK những người chơi khác màu.
 • Bị hạ gục trong quá trình đi thuyền sẽ được truyền tống về Tây Sơn Thôn.
 • Cần đem theo Thần Hành Phù để tránh việc độc hành đoạn xa khi bị hạ gục hoặc di chuyển trở về thành.
 • Cần chuẩn bị chút ít tiền Vạn tại hành trang để làm lộ phí về lại bờ Nam.

Phần Nộp Truy Công Lệnh tại bờ Bắc Phong Lăng Độ

  • Điểm kinh nghiệm không cộng dồn
Phần thưởng điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên nhận được
5.000.000 8.000.000
10.000.000 12.000.000
15.000.000

Phần thưởng hạ Thủy Tặc Đầu Lĩnh

 • Phần thưởng điểm kinh nghiệm đều không cộng dồn.
 • Chắc chắn nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng:
Bến Thuyền Thưởng người hạ Boss Thưởng người xung quanh
1 - Giáp 1.500.000 1.000.000
2 -Ất 1.000.000 500.000
3 - Bính 1.000.000 500.000
 • Ngoài ra còn có xác suất rơi vật phẩm theo danh sách:
Phần thưởng
01 Phúc Duyên Lộ 01 Tiên Thảo Lộ

Phần thưởng hạ Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh

 • Phần thưởng điểm kinh nghiệm đều không cộng dồn.
 • Chắc chắn nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng:
Bến Thuyền Thưởng người hạ Boss Thưởng người xung quanh
1 - Giáp 5.000.000 2.000.000
2 -Ất 1.000.000 1.000.000
3 - Bính 1.000.000 1.000.000
 • Ngoài ra còn có xác suất rơi các vật phẩm theo danh sách:
Phần thưởng nhận được (ngẫu nhiên)
Tử Thủy Tinh Lam Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế Hoa Tửu Thiên Sơn Bảo Lộ
Thiết la hán Bàn nhược tâm kinh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh

Bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến tính năng Phong Lăng Độ hoặc VLTK Công Thành, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh https://www.facebook.com/volamcongthanh.net/ hoặc đường dây nóng 084.888.881 để được giải đáp nhanh chóng nhất
.