Sự kiện tháng 6 - Đồng Nhi Xuất Thiếu Niên

Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 từ lâu vốn được biết đến là ngày tết dành riêng cho trẻ em được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới. Cùng hưởng ứng ngày lễ này, BQT xin gửi đến chư vị anh hùng sự kiện Quốc tế Thiếu Nhi vô cùng độc đáo của tựa game Võ Lâm Công Thành.

Nhận thưởng hấp dẫn cùng Sự kiện tháng 6 - Quốc tế thiếu nhi

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Dự kiến sau bảo trì ngày 01/06 - 23h59 ngày 12/06/2020.
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 60 trở lên.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Nhận thưởng hấp dẫn cùng Sự kiện tháng 6 - Quốc tế thiếu nhi


NPC Sự Kiện
 • Vị trí: Tại trung tâm các thành thị
 • Chức năng:
  • Nâng cấp nguyên liệu.
  • Nhận thưởng các mốc event.

Nhận thưởng hấp dẫn cùng Sự kiện tháng 6 - Quốc tế thiếu nhi


Túi Quà Thiếu Nhi
 • Nguồn gốc: Luyện công ở bản đồ từ cấp 8x trở lên.
 • Công dụng: Sử dụng ngẫu nhiên nhận được vật phẩm Áo Mới, Đồ Chơi, Bánh Ngọt

Nhận thưởng hấp dẫn cùng Sự kiện tháng 6 - Quốc tế thiếu nhi


Áo Mới
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng 
 • Công dụng: Nguyên Liệu Sự Kiện

Nhận thưởng hấp dẫn cùng Sự kiện tháng 6 - Quốc tế thiếu nhi


Đồ Chơi
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Túi Quà Thiếu Nhi
 • Công dụng: Nguyên Liệu Sự Kiện

Nhận thưởng hấp dẫn cùng Sự kiện tháng 6 - Quốc tế thiếu nhi


Bánh Ngọt
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Túi Quà Thiếu Nhi
 • Công dụng: Nguyên Liệu Sự Kiện

Nhận thưởng hấp dẫn cùng Sự kiện tháng 6 - Quốc tế thiếu nhi


Hộp Quà 1/6 (Thường)
 • Nguồn gốc: Hợp thành nguyên liệu tại NPC Sự Kiện
 • Công dụng: Sử dụng nhận được 200.000 điểm kinh nghiệm.
 • Giới hạn: Tối đa 500 lần/nhân vật.

Nhận thưởng hấp dẫn cùng Sự kiện tháng 6 - Quốc tế thiếu nhi

Hộp Quà 1/6 (Đặc Biệt)
 • Nguồn gốc: Hợp thành nguyên liệu tại NPC Sự Kiện
 • Công dụng: Sử dụng lập tức nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được vật phẩm theo danh sách.
 • Giới hạn: Tối đa 500 lần/nhân vật.

Nhận thưởng hấp dẫn cùng Sự kiện tháng 6 - Quốc tế thiếu nhi


Thiệp Mừng Thiếu Nhi
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Hộp Quà 1/6 (Đặc Biệt).
 • Công dụng: Nộp thưởng tại NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận 500.000 điểm kinh nghiệm và tham gia Sự kiện đua top Tặng Thiệp Thiếu Nhi.

(*) Công Thức Ghép Hộp Quà 1/6 (Thường): 2 Áo Mới + 5 Đồ Chơi + 3 Bánh Ngọt + 4 vạn lượng.

Nhận thưởng hấp dẫn cùng Sự kiện tháng 6 - Quốc tế thiếu nhi

(*) Công Thức Ghép Hộp Quà 1/6 (Đặc Biệt): 2 Áo Mới + 5 Đồ Chơi + 3 Bánh Ngọt + 1 Tiền Đồng

Nhận thưởng hấp dẫn cùng Sự kiện tháng 6 - Quốc tế thiếu nhi

(*) Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Vật Phẩm Hộp Quà 1/6 (Thường)
 
Vật Phẩm Số Lương
Bách Quả Lộ 1
Tâm Tâm Tương Ánh Phù 1
Thiên Sơn Bảo Lộ 1
Quế Hoa Tửu 1
Phúc Duyên Lộ 1
Thủy Tinh 1
Tinh Hồng Bảo Thạch 1
Mộc Bài Triệu hồi Boss Sát Thủ 1

(*) Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Vật Phẩm Hộp Quà 1/6 (Đặc Biệt)
 
Vật Phẩm Số Lương
Bách Quả Lộ 1
Tâm Tâm Tương Ánh Phù 1
Thiên Sơn Bảo Lộ 1
Quế Hoa Tửu 1
Phúc Duyên Lộ 1
Thủy Tinh 1
Tinh Hồng Bảo Thạch 1
Mộc Bài Triệu hồi Boss Sát Thủ 1
Thư đặc xá triều đình 1
Kim Phong Lễ bao(HSD:15 ngày) 1
Thiên Hoàng Lễ bao(HSD:15 ngày) 1
Bí kíp 9x môn phái 1
Cống Nguyệt Phù Dung 1
Phụng Nguyệt Quả Dung 1
Lễ Bao Thiết La Hán 1
Mảnh Trang bị Nhu Trình 1
Mảnh Trang Bị Hiệp Cốt 1
Mảnh Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển 1
Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa 1
Mảnh Định Quốc Ngân Tầm Yêu Đái 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Thiết la hán 1
Thiệp Mừng Thiếu Nhi 1
(*) Mốc Nhận Thưởng Khi Sử Dụng Tối Đa Hộp Quà 1/6 (Thường)
Nhận được 50.000.000 EXP ( không cộng dồn).
(*) Mốc Nhận Thưởng Khi Sử Dụng Tối Đa Hộp Quà 1/6 (Đặc Biệt)
Nhận được 100.000.000 EXP( không cộng dồn).
(*) Mốc Nhận Thưởng Khi Sử Dụng Tối Đa Hộp Quà 1/6 (Thường & Đặc Biệt)
 • Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
 
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Tính Chất Vật Phẩm Số Lượng
150.000.000 kinh nghiệm ( không cộng dồn) Kinh Nghiệm 1
Thiên Hoàng Lễ Bao ( 15 ngày) Trang Bị Hoàng Kim 1
Võ Lâm Mật Tịch Sử dụng tăng 01 điểm kỹ năng cho nhân vật 1
Tẩy Tủy Kinh Sử dụng tăng 05 điểm tiềm năng cho nhân vật 1
Cống Nguyệt Phù Dung Sử dụng tăng 05 điểm tiềm năng cho nhân vật 1
Phụng Nguyệt Quả Dung Sử dụng tăng 01 điểm kỹ năng cho nhân vật 1
Người Tuyết Luyện Skill Tạo ra người tuyết hỗ trợ luyện skill 100
Thiết la hán Lễ bao Sử dụng nhận được 10 Thiết la hán 1
Chiến mã 8x Vật phẩm hỗ trợ 1
Mảnh Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Trang bị Hoàng Kim 1
Mảnh Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội Trang bị Hoàng Kim 1
Mảnh Hiệp Cốt Thiết Huyết Sam Trang bị Hoàng Kim 1
Mảnh Hiệp Cốt Tình Ý Kết Trang bị Hoàng Kim 1
Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa Trang bị Hoàng Kim 1
Mảnh Định Quốc Ngân Tầm Yêu Đái Trang bị Hoàng Kim 1
Mảnh Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển Trang bị Hoàng Kim 1

Hoạt động: Tặng Thiệp Thiếu Nhi

 • Cách thức tham gia: Nộp Thiệp Mừng Thiếu Nhi tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Đối tượng nhận thưởngTop 1,2,3 điểm Tích Lũy Tặng Thiệp cao nhất tại máy chủ Thành Đô.
 
Hạng Phần thưởng
1 01 Nhu Tình Lễ Bao (không khóa, ngẫu nhiên chỉ số)
2 01 Hiệp Cốt Lễ Bao (không khóa, ngẫu nhiên chỉ số)
3 05 Võ Lâm Mật Tịch + 05 Tẩy Tủy Kinh (không khóa, không hạn sử dụng)