Sự kiện tháng 7 - Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ

 

I. Thời gian


                   Thời gian bắt đầu : Sau bảo trì ngày 05/07/2020
                   Thời gian kết thúc : 00h00 ngày 17/07/2020

 

 

II. Vật Phẩm Liên Quan

 

Hình ảnh

Ghi chú

 

 

NPC Tổng Quản Sự Kiện

TQSK

 

 • Vị trí: Thất đại Thành thị .
 • Chức năng: Ghép Event - Nhận Mốc
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 00h00 ngày 17/07/2020

Túi Y Tế

 

 

 

 • Nguồn gốc đánh quái từ map  8x 9x.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, bán shop.
 • Công dụng: dung để ghép thành vật phẩm sự kiện
 • Hạn sử dụng: 00h00 ngày 17/07/2020

 

 

Bông

 

 

 

 • Nguồn gốc sử dụng túi Y Tế.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, bán shop.
 • Công dụng: dung để ghép thành vật phẩm sự kiện
 • Hạn sử dụng: 00h00 ngày 17/07/2020

 

Băng

 

 

 

 

 • Nguồn gốc sử dụng túi Y Tế..
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, bán shop.
 • Công dụng: dung để ghép thành vật phẩm sự kiện
 • Hạn sử dụng: 00h00 ngày 17/07/2020

 

 

Thuốc

 

 

 

 • Nguồn sử dụng túi Y Tế.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, bán shop.
 • Công dụng: dung để ghép thành vật phẩm sự kiện
 • Hạn sử dụng: 00h00 ngày 17/07/2020

 

Nạng Gỗ

 

 

 • Nguồn sử dụng túi Y Tế.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, bán shop.
 • Công dụng: dung để ghép thành vật phẩm sự kiện
 • Hạn sử dụng: 00h00 ngày 17/07/2020

 

Hộp Y Tế (tiểu)

 

 

 • Nguồn gốc: Đổi được từ NPC Tổng Quản Sự Kiện theo công thức:
 • 10 bông + 5 băng + 3 thuốc  + 2 nạng gỗ + 4 vạn lượng
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, bán shop.
 • Công dụng:Sử dụng nhận EXP (tối đa số lượng sử dụng hộp y tế là 500 /loại).Có tỉ lệ nhận thưởng
 • Hạn sử dụng: 00h00 ngày 17/07/2020

Hộp Y Tế  (Đại)
 

 

 • Theo công thức:Tổng Quản Sự Kiện: Đổi được từ Nguồn gốc
 • 10 bông + 5 băng + 3 thuốc  + 2 nạng gỗ + 1 xu
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, bán shop.
 • Công dụng:Sử dụng nhận EXP (tối đa số lượng sử dụng hộp y tế (đại)  là 500 /loại).Có tỉ lệ nhận thưởng
 • Hạn sử dụng: 00h00 ngày 17/07/2020

 

III. Phần Thưởng

 

Phần thưởng sử dụng Hộp Y Tế (Đại)

 • 1.000.000 EXP và ngẫu nhiên 1 phần thưởng:

Thiết La Hán

Tử Thủy Tinh

Bách Quả Lộ

Lam Thủy Tinh

Mảnh nhu tình

Lục Thủy Tinh

Quế Hoa Tửu

Tinh Hồng Bảo Thạch

Võ Lâm Mật Tịch

Mảnh Hiệp Cốt

Tẩy Tủy Kinh

Mảnh Định Quốc

Bạc Nhược Tâm Kinh

Thiệp y tế

Tiên Thảo Lộ 8h

Bí kip 8x

Phúc Duyên Đại

Mộc Bài

 

 • Sử dụng tối đa 500 Hộp Y Tế Đại

 •  200.000.000 EXP

Phần thưởng sử dụng Hộp Y Tế (Tiểu)

 • 500.000 EXP và ngẫu nhiên 1 phần thưởng:

 

Phần thưởng ngẫu nhiên

Thiết La Hán

Tử Thủy Tinh

Bách Quả Lộ

Lam Thủy Tinh

Mảnh nhu tình

Lục Thủy Tinh

Quế Hoa Tửu

Tinh Hồng Bảo Thạch

Võ Lâm Mật Tịch

Mảnh Hiệp Cốt

Tẩy Tủy Kinh

Mảnh Định Quốc

Bạc Nhược Tâm Kinh

Thiệp 1.6

Tiên Thảo Lộ 8h

Bí kip 8x

Phúc Duyên Đại

Mộc Bài

Thiết La Hán

Tử Thủy Tinh

 

 

 • Sử dụng tối đa 500 Hộp Y Tế (Tiểu)

 •  100.000.000 EXP

Mốc thưởng sử dụng Max Hộp Y Tế (Đại) + Hộp Y Tế (Tiểu)


 

Random 1 trong 2 Phần thưởng sau

200.000.000 EXP Không cộng dồn

Mảnh Nhu Tình Hiếm

Mảnh Định Quốc Hiếm

Mảnh Hiệp Cốt Hiếm

 

IV. Đua top thiệp Y tế

 

            Người chơi sau khi sử dụng Hộp Y Tế (Đại) có cơ hội nhận được Thiệp Y Tế . Có thể mang tới NPC tổng quản sử kiện để tham gia sự kiện đua top Thiệp Y Tế .
 

Phần Thưởng Đua Top Thiệp Chúc Mừng

1

1 bộ định quốc MAX OTP

2

1 bộ định quốc random

3

15 TTK + 15 VLMT