Tính năng Bang Hội

Bang hội là nơi mà các đại cao thủ khắp nơi tề tựu. Vừa góp phần gắn kết tình bằng hữu, vừa có thể cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua các thử thách khắc nghiệt của Võ Lâm, tham gia những buổi chiến trường Tống Kim, Công Thành Chiến cân não hòng xưng bá thiên hạ.

Điều kiện lập Bang

 • Tất cả nhân vật có đẳng cấp từ 50 trở lên.
 • Đã xuất sư và không thuộc môn phái nào.
 • Hiện không là Bang chủ hay thành viên của bất kỳ bang phái nào.
 • Tài lãnh đạo ít nhất 30 điểm.
 • Đến gặp NPC Kim Sơn Chưởng Môn, tại bản đồ Hoa Sơn Cảnh Kỷ Trường (294/218).
 • Chú ý: Khi thành lập Bang có yêu cầu vật phẩm Nhạc Vương Kiếm.(Đổi tại NPC Quân Nhu Quan Tống Kim; Công thức: 30 Nhạc Vương Hồn Thạch + 200 tiền đồng.

Tính năng Bang HộiVõ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Quy tắc lập Bang

Nhân vật thỏa các điều kiện trên đến gặp NPC Kim Sơn Chưởng Môn và đối thoại:

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ
Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Sau khi lập Bang, cần lưu ý trong vòng 7 ngày, số lượng thành viên tối thiểu phải là 16 người nếu không Bang hội đó sẽ bị giải tán.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

 

Trong quá trình lập Bang, khi Bang hội có số thành viên ít hơn 16 người thì sẽ bị 7 ngày sát hạch và Bang hội đó sẽ vẫn bị giải tán nếu sau 7 ngày sát hạch không thỏa điều kiện 16 người.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Đồng ý các điều kiện trên, chọn dòng “Ta muốn thành lập Bang hội” để tiếp tục.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Quy tắc trong Bang hội

 • Tên Bang hội không được dài hơn 8 ký tự.
 • Mỗi Bang hội có tối đa 200 thành viên.
 • Bang Hội được chọn 1 phe phái chỉ định lần đầu tiên thành lập: Chính phái (màu vàng), Trung lập (màu xanh), Tà phái (màu tím).
 • Xác nhận các điều kiện trên thì chọn “Sử dụng” để tiến hành lập Bang.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Giao diện Bang hội

 • Nhấp vào biểu tượng như hình để mở giao diện Bang hội hoặc bấm Ctrl + B.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

 • Tin tức: Gồm tên Bang hội, Bang chủ, phe phái Bang hội, số lượng thành viên. Bên phải kiểm tra số lượng thành viên đang online, chức vụ, đẳng cấp.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

 • Chiêu mộ: Nhân vật có thẩm quyền trong Bang (Bang Chủ, Trưởng lão) sẽ đề xuất khuynh hướng, mục tiêu của Bang.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

 • Phản bội Bang: Khi không còn muốn ở bang đó nữa, có thể chọn phản bội Bang và bị trừ đi 100 vạn lượng.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

 

 • Phân phối chức năng: Bang chủ sẽ phân quyền hạn cho thành viên như: Trưởng lão, Đội trưởng. Bang chủ có quyền trục xuất bất kỳ thành viên nào trong Bang.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

 • Nhật ký: Chỉ nhân vật có quyền hạn (được giao) mới có thể viết thông cáo tại mục “Nhật ký” này. Khi thông cáo nội dung xong chọn “Sự việc” để lưu lại nội dung thông cáo.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ